Storstockholms Brandförsvar

Rräddningstjänsten arbetar för ett säkrare samhälle. Dem tar hand om bränder, drunkningar och trafikolyckor och vi agerar vid stormskador, ras, och mycket andra spännande uppgifter. Dem arbetar också med samhällsplanering, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Dem agerar snabbt, säkert och effektivt för att lösa situationer..